GENUINE STIHL SERVICE KIT FITS BG56,BG66,BG86 SH56 SH86,BR200

£16.95

Genuine Stihl Service Kit

Fits Models: BG56, BG66, BG86
BR200, SH86, SH86

Parts Included:
Air Filter P/N: 4241 120 1800
Fuel Filter P/N: 0000 350 3502
Spark Plug P/N: CMR6H

Categories: ,

Description

Genuine Stihl Service Kit

Fits Models: BG56, BG66, BG86
BR200, SH86, SH86

Parts Included:
Air Filter P/N: 4241 120 1800
Fuel Filter P/N: 0000 350 3502
Spark Plug P/N: CMR6H